top of page
ginkgo logo_dark.png

Presonate Zrt.

Általános Szerződési Feltételei

A Ginkgo elnevezésű projektre vonatkozóan

 

1. A szolgáltató

 

Neve: Presonate Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhelye: 1047 Budapest, Baross utca 79-89.

Cégjegyzékszám: 01-10-140392

E-mail címe: hello@presonate.design

Honlap címe: https://www.presonate.design/

2. A Honlapon folytatott tevékenység

 

A Honlap célja, hogy kapcsolódási lehetőséget nyújtson előadások készítésében jártas dizájnereknek és tanároknak, akik részére az előadások elkészülnek.

 

 A Honlap az alábbi funkciókkal és szolgáltatásokkal bír:

 

2.1. kezelőfelület dizájnerek részére, ami összefoglalja az összes fontos linket illetve további funkciók elérésére ad lehetőséget.

 

2.2. Webinárok: A felhasználók webinárokat nyújthatnak be

 

2.3. Sablonok: A felhasználók előadás sablonokat nyújthatnak be

 

2.4. Prémium sablonok: A Presonate Zrt. Által készített sablonok.

 

2.5. Elkészült projektek benyújtása: Az elkészült projekteket a Honlapon lehet benyújtani és validálni.


 

3. Általános Felhasználási feltételek

 

3.1. Igénybevétel feltételei

 

3.1.1. A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez) kötöttek.

 

3.1.2. Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

 

3.1.3. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

 

3.1.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

 

3.2. Felelősség

 

3.2.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

3.2.2. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat következményeiért.

 

3.2.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

3.2.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

3.2.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

 

3.2.6. Az internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

 

3.2.7. Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

3.3. Szerzői jogok 

 

3.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

3.3.2. Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

 

3.3.3. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

3.4. Egyéb rendelkezések

 

3.4.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain alá helyezze át.

 

3.4.2. Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul. 

 

3.4.3. Az ÁSZF módosítása

 

A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, vagy módosítani, különösen új termék bevezetése, meglévő termék feltételeinek módosítása, díjtételek módosítása esetén. A szolgáltató az ÁSZF-módosításáról szóló hirdetményét annak hatálybalépését 15 nappal megelőzően a honlapján közzéteszi. A felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, arról a honlapon tájékozódjon. Amennyiben a módosítást a felhasználó nem fogadja el jogosult a 15 nap alatt felmondani a szerződést, szolgáltatását törölni. Ez esetben a szerződés megszűnik a régi feltételek alkalmazásával.

 

Amennyiben a felhasználó az ÁSZF módosítását követően a szerződést a 15 nap alatt nem mondja fel, úgy az elfogadottnak minősül a felhasználó részéről az új feltételek szerint.

 

A szolgáltató az ÁSZF valamennyi módosítását a honlapján letölthető formában folyamatosan elérhetővé teszi.


 

4. Kollaborációs és projektmunka szabályok

 

4.1 A Presonate Zrt. nem vállal felelősséget az oldalt használó dizájnerek által elkészített munkákért. A Honlap kizárólag lehetőséget biztosít a közösségnek a kapcsolódásra a megfogalmazott cél elérése érdekében.

 

4.2 A Presonate Zrt. nem tud projektet garantálni a regisztráló dizájnerek számára.

 

4.3. A Presonate Zrt. nem tud dizájnert és segítséget garantálni a regisztráló tanár számára.

 

4.4. A dizájner nem köteles elvállalni a tanár által benyújtott projektet. 

 

4.5. Egy dizájner több projekten is dolgozhat egyszerre, akár projekt menedzserként is, azonban egyidejűleg minden tanárhoz csak egy projekt tartozhat. 

 

4.6. Fontos megkülönböztetni az első és további projekt kéréseket a tanárok részéről. Első kérés ennek megfelelően csak a legelső projektre vonatkozik. Az első kérések minden esetben prioritást élveznek a további kérésekkel szemben. A platform a “minél több tanárnak nyújtsunk lehetőséget” elven működik.

 

4.7. Az első néhány dia jóváhagyásával a tanár megerősíti az irányt, így utána a dizájner visszautasíthatja a további, lényegi módosítási kérelmeket.

5. Sablonok készítésének szabályai

 

5.1. A sablonok elkészítésének minimum követelményei

 

5.1.1. PowerPoint és Google Diák

 

A sablonnak tartalmaznia kell:

 

5.1.1.1. Tartalmi elrendezések: nyitó dia, fejezet borító, alfejezet borító, tartalom diák, kép + szöveg kombinációk, több képet felhasználó elrendezés, záró dia.

 

5.1.1.2. A visszatérő elemeket a “Slide Master”-ben szükséges elkészíteni

 

5.1.2. Prezi

 

A sablonnak tartalmaznia kell:

 

5.1.2.1. Mindkét téma struktúráját felhasználó főoldalt.

 

5.1.2.2.A kezdőlap megjelenésének első ránézésre és egyértelműen meg kell jelölnie a témakört.

 

5.1.2.3.A témák borítói legyenek egyedi dizájnnal tervezve.

 

5.1.3. Prezi Videó Sablon

 

Ugyanazon elvárások érvényesek, mint a Prezi sablonoknál. Ezen felül fontos figyelembe venni, hogy az előadó egy képernyőn fog megjelenni a tartalommal, így a tartalmakat ennek megfelelően szükséges elrendezni a képernyőn. 

 

5.2. Sablonok benyújtása

 

PowerPoint vagy Google Diák sablon benyújtása:

 

5.2.1. Link az eredeti, szerkeszthető fájlhoz, beleértve a felhasznált “stock” illusztrációkat és fényképeket. Ez a verzió kizárólag a Presonate Zrt. által kerül felhasználásra.

 

5.2.2. Link egy nem szerkeszthető, lehetőleg PDF formátumú fájlhoz, amelyet online is publikálni lehet, mint a sablon előnézetét. Ebben a verzióban is feltüntetésre kerülhetnek a felhasznált anyagok, amennyiben azokon a forrás feltüntetésre kerül.

 

5.2.3. Letölthető sablon, amely nem tartalmazza a harmadik féltől származó anyagokat (képek, illusztrációk). A Ginkgo által biztosított illusztrációk használhatóak.

 

Prezi és Prezi Videó sablon benyújtása:

 

5.2.4. Eredeti előadáshoz vezető link, amelyről a Presonate Zrt. másolatot fog készíteni. A másolatból a Presonate Zrt. összeállítja a sablont bemutató videót, amelyet online közzétesz.

 

5.2.5. Link az eredeti, azonban “stock” illusztrációkat nem tartalmazó előadáshoz.

 

5.2.6. A prezi online fájlt “újrahasználható sablon” típusú előadásra kell átállítani.

 

5.3. Sablonok felhasználásának feltételei

 

5.3.1. A sablon feltöltésével a felhasználó elfogadja, hogy a sablon és az ahhoz tartozó illusztrációk szabadon felhasználhatóvá válnak a Presonate Zrt. által, mint nyílt hozzáférésű sablonok.

 

5.3.2. A benyújtott sablonokat a feltöltő nem értékesítheti és nem teheti elérhetővé más platformokon.

 

5.3.3. A sablon készítője használhatja a sablon nem szerkeszthető verzióját, mint referenciát. Minden hivatkozásnál szükséges a Ginkgo projektet feltüntetni.

 

5.3.4. A Presonate Zrt.-nek jogában áll a sablont nem elfogadni, illetve visszautasítani újra benyújtási javaslattal, amennyiben a sablon a minimum követelményeknek nem felel meg. 

 

5.3.5. A Presonate Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal a sablonok nem megfelelő tartalmáért, minőségéért és a felhasználók által megsértett szerzői jogokért.


 

6. Prémium sablonok felhasználása

 

A Presonate Zrt. prémium sablonokkal segítheti a felhasználók munkáját és sikerét.  

 

A prémium sablonok felhasználási feltételei:

 

6.1. A prémium sablonokat a Ginkgo projekt keretén belül és a projektcél elérése érdekében használhatja és módosíthatja a regisztrált dizájner, előadások készítésére.

 

6.2. A prémium sablonokat kizárólag a Presonate Zrt. értékesítheti vagy oszthatja meg másokkal.


 

7. Tanári feliratkozás felhasználási feltételei

 

7.1. Tanár profil feliratkozással a felhasználó elfogadja, hogy a prezentációk önkéntes dizájnerek által készülnek, nem pedig a Presonate Zrt. csapata által.

 

8. Dizájner feliratkozás felhasználási feltételei

 

8.1. A dizájner regisztrációjával kijelenti, hogy legalább alapszintű tudással rendelkezik prezentációs és/vagy grafikus szoftverek használatát illetően, ezért grafikai feladatok elvégzésére alkalmas.

 

9. Webinárok feltételei

 

9.1. A Honlapon benyújtott webinárokat az oldalon kívül is hirdetheti a Presonate Zrt.

 

9.2. A webinárokat felveheti és publikusan közzé teheti a Presonate Zrt.

 

10. Harmadik fél által felajánlott ajándékok és szolgáltatások

 

10.1. Az ilyen jellegű felajánlások harmadik féltől érkeznek, így a Presonate Zrt. nem tudja garantálni, hogy a harmadik fél átadja-e a felajánlást, illetve az átvett termékekre sem tud garanciát vállalni.

 

10.2. Minden felajánlás igénybevétele, azaz dizájner felhasználó általi lefoglalása az adott felajánlás elérésére egyedileg szabott kritériumrendszer teljesítése ellenében történik. 

 

10.3. A kritériumokat a Presonate Zrt. szabja meg, amelyek módosítására egészen addig joga van, amíg az aktuális kritériumokat még nem teljesítette dizájner, vagy teljesítette, de nem jelezte a termék vagy szolgáltatás (felajánlás) igénybevételének szándékát. 

bottom of page